<<Bahagian 3.3 bahagian penting>>

Bab 19.
 
Perubahan Berterusan yang dihasilkan oleh Prinsip Taekwondo yang Ringas

 

Bentuk Taekwondo adalah ringkas tetpi ia menunjukkan penglibatan pelbagai prinsip dan perubahan. Ini disebabkan manusia memikirkan Taekwondo sebagai distinktif, bahawa banyak prinsip dan perubahan berlaku dalam Taekwondo namun bentuk ringkasnya tidak berubah. Maka, segala perubahan dihasilkan berdasarkan manusia, setelah dia dilahirkan, dibeza dan dinamakan dimana perubahan terbahagai kepada yin dan yang dan kualiti dibahagi kepada Kang (kekerasan) dan yu (kelembutan). Maka kita akan membincangkan setiap faktor dalam kategori ini.

Faktor distinktif Taekwondo boleh dianalisa sebagai 3 iaitu jarak, pasangsurut dan keseimbangan, setiap satu terkomposisi dari jalan langit, bumi dan manusia; langit dan bumi apabila bersatu membentuk jarak; langit dan manusia apabila bersatu membentuk pasangsurut dan bumi dan manusia membentuk keseimbangan.

Jarak terhasil apabila langit dan bumi bersatu kerana langit meletakkan segala milik diri dalam kedudukan yang betul dan jalan bumi/dunia adalah menjadikan lawan anda menentang dunia yang diharmonikan dengan anda. Anda sentiada dapat mencari jarak terbaik Taekwondo apabila kesatuan keduanya menjadikan segala milik diri dalam posisi yang betul.

Faktor mengapa pasangsurut dibentuk dari kesatuan langit dan manusia adalah, kerana jaalan manusia adalah mengekalkan pusat perubahan dan keseimbangan agar tidak kehilangan diri, anda boleh meneguhkan roh dengan setiap perubahan dan segalanya berada dalam kedudukan yang betul.

Sebab bumi dan manusia membentuk keseimbangan adalah kerana keseimbangan gerakan dalam Taekwondo iaitu menjadikan perubahan tertumpu pada pusat dalam keharmonian. Dengan ini, apabila gerakan Taekwondo mematuhi jalan langit, bumi dan manusia, faktor yang mengawal gerakan (jarak, pasangsurut dan keseimbangan)ditentukan oleh ciri-ciri ini.